n0where.

על האתר

אודות > תן קישור

אז אתם נדיבים במיוחד היום.

אם אתם מתעקשים לקשר מהאתר שלכם לכאן, אין לי ברירה אלא לעזור לכם.
הדרך הכי טובה לדעתי לקשר לאתר היא באמצעות הקוד המופלא הבא שיצרתי תוך שימוש בטכנולוגיות מדהימות וחדשניות:

השימוש בקוד הקסמים הנ"ל יצור קישור כזה: n0where
נכון מדהים?

אבל אם חשקה נפשכם במשהו יותר מפואר ומרשים, אני מרשה לכם להשתמש בזה:

השימוש בקוד זה יצור קישור כזה: n0where

אם אתם אכן מקשרים אליי ברוב טובכם, רגשו אותי וספרו לי שעשיתם כן, בצירוף כתובת האתר שלכם, כדי שאוכל להתפאר בפני החברים שלי, וגם כדי שאוכל לקשר אליכם בחזרה ברשימת הקישורים שלי: .